Category: comments

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੈਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਿੰਦੂਤਵ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕਿਸੇ ਸਮੇ ਵੀ ਮਿਲਟਰੀ ਹਥਿਆਰ ਵੱਜੋ ਵਰਤਕੇ ਹਾਈਡਰੋਲੋਜੀਕਲ ਵਾਰ ਰਾਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ : ਮਾਨ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੈਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਿੰਦੂਤਵ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕਿਸੇ ਸਮੇ ਵੀ ਮਿਲਟਰੀ ਹਥਿਆਰ ਵੱਜੋ ਵਰਤਕੇ ਹਾਈਡਰੋਲੋਜੀਕਲ ਵਾਰ ਰਾਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ : ਮਾਨ ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ…