ਸੀ.ਏ.ਏ, ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ, ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ, ਅਫਸਪਾ, ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਸਭ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਉਤੇ ਜ਼ਬਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਨ, ਸਭ ਨਿਵਾਸੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ : ਮਾਨ

ਸੀ.ਏ.ਏ, ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ, ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ, ਅਫਸਪਾ, ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਸਭ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਉਤੇ ਜ਼ਬਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਨ, ਸਭ ਨਿਵਾਸੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ : ਮਾਨ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 06 ਮਈ ( ) “ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆਂ ਦੇ…

ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੰਡੀਆਂ ਨੂੰ, ਨੌਰਦਿਕ ਮੁਲਕ ਯੂ.ਐਨ. ਸਕਿਊਰਟੀ ਕੌਸਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਿਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ? : ਮਾਨ

ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੰਡੀਆਂ ਨੂੰ, ਨੌਰਦਿਕ ਮੁਲਕ ਯੂ.ਐਨ. ਸਕਿਊਰਟੀ ਕੌਸਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਿਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ? : ਮਾਨ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 05 ਮਈ…